Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Kỹ thuật cao - chất lượng cao - hiệu quả cao

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Mắt năm 2021

Thứ tư, Tháng 6 16, 2021

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Mắt năm 2021

1.       Vị trí chức danh dự tuyển: 13 chỉ tiêu cụ thể như sau:

 -      Bác sỹ hạng III: 08 chỉ tiêu

-      Dược sỹ hạng III: 02 chỉ tiêu

-      Dược sỹ hạng IV: 01 chỉ tiêu

-      Điều dưỡng hạng IV: 01 chỉ tiêu

-      Kế toán viên (Đại học): 01 chỉ tiêu

2.     Đối tượng tham gia dự tuyển, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển và các thông tin về xét tuyển … xem tại Kế hoạch số 207/KH-BVM được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Mắt (https://beh.vn) và niêm yết công khai tại Bệnh viện Mắt.

3.       Thời gian nhận phiếu dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày đăng báo.

4.       Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Mắt số 21 Phạm Ngọc Thạch, phường Phước Hưng TP. Bà Rịa, ĐT số: 02543. 732718

                                                                                                                                GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                                         NGUYỄN VIẾT GIÁP

Back to Top