Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Kỹ thuật cao - chất lượng cao - hiệu quả cao

Đề án phát triển chuyên môn 2020

Thứ ba, Tháng 5 30, 2017
 

SỞ Y TẾ TỈNH BRVT

BỆNH VIỆN MẮT

Số:       /BC-BVM

V/v định hướng phát triển chuyên môn đến năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày     tháng       năm 2016

                       Kính gửi: Sở Y tế tỉnh BR-VT

Thực hiện chỉ đạo công văn số 2195/SYT-NVY ngày 29/07/2016 của Sở Y tếvề việc báo cáo định hướng phát triển chuyên môn đến năm 2020. Căn cứ theo Đề án nâng cao chất lượng các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2016 – 2020 của Sở y tế, căn cứ theo Đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh giai đoạn 2016 – 2020 của Bệnh viện Mắt. Sau khi họp cán bộ chủ chốt, BV Mắt xin báo cáo như sau:

 

 1.     Về tổ chức bộ máy:Đến trước năm 2020, BV Mắt xin thành lập thêm các khoa sau:

-       Tách khoa xét nghiệm – CĐHA hiện nay thành 2 khoa: khoa xét nghiệm, khoa CĐHA và thăm dò chức năng.

-       Thành lập khoa dịch vụ phục vụ các đối tượng bệnh nhân có nhu cầu.

  1. 2.     Về chuyên môn:

Danh mục các kỹ thuật BV Mắt sẽ triển khai thêm đến trước năm 2020

TT theo TT43

DANH MỤC KỸ THUẬT

PHÂN TUYẾN

KỸ THUẬT

A

B

C

D

1.

Phẫu thuật mổ bong võng mạc trên mắt độc nhất, gần mù

x

 

 

 

8.

Phẫu thuật  bong võng mạc tái phát

x

 

 

 

9.

Phẫu thuật ghép giác mạc lần hai trở lên

x

 

 

 

13.

Bơm dầu Silicon, khí bổ sung sau PT cắt DK điều trị BVM

x

 

 

 

14.

Cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn

x

x

 

 

15.

Cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc

x

 

 

 

16.

Cắt dịch kính, khớ nội nhãn điều trị lỗ hoàng điểm

x

 

 

 

17.

Cắt dịch kính + laser nội nhãn + lấy dị vật nội nhãn

x

x

 

 

18.

Cắt dịch kính lấy ấu trùng sán trong buồng dịch kính

x

x

 

 

19.

Cắt dịch kính điều trị viêm mủ nội nhãn

x

x

 

 

20.

Cắt dịch kính điều trị tổ chức hóa dịch kính

x

x

 

 

22.

Phẫu thuật bong võng mạc, cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn, có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn

x

x

 

 

27.

Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty)

x

x

 

 

28.

Điều trị glôcôm bằng quang đông thể mi

x

x

 

 

29.

Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…)

x

x

 

 

34.

Laser excimer điều trị tật khúc xạ

x

x

 

 

38.

Điều trị sẹo giác mạc bằng laser

x

x

 

 

40.

Rạch giác mạc điều chỉnh loạn thị

x

 

 

 

43.

Cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không  cố định IOL

x

x

 

 

52.

Cắt chỉ bằng laser

x

x

 

 

58.

Ghép củng mạc

x

x

 

 

61.

Nối thông lệ mũi có hoặc không đặt ống Silicon có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa

x

x

 

 

64.

Phẫu thuật đặt ống Silicon lệ quản – ống lệ mũi

x

x

 

 

71.

Lấy dị vật hốc mắt

x

x

 

 

74.

Lấy dị vật nội nhãn bằng nam châm

x

x

 

 

91.

Cắt u hậu phòng

x

 

 

 

101.

Đặt bản Silicon điều trị lõm mắt

x

x

 

 

142.

Phẫu thuật Doenig

x

x

 

 

144.

Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc

x

x

 

 

151.

Đặt ống Silicon tiền phòng điều trị glôcôm

x

x

 

 

152.

Đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm (Đặt shunt mini Express)

 

 

 

 

181.

Lạnh đông thể mi

x

x

x

 

225.

Gây mê để khám

x

x

x

 

227.

Cắt ung th­ư da vùng mi mắt trên và tạo hình

x

x

 

 

232.

Lắp mắt giả trong bộ phận giả tái tạo khuyết hổng hàm mặt

x

x

 

 

238.

Chụp khu trú dị vật nội nhãn

x

x

 

 

239.

Chụp lỗ thị giác

x

x

x

 

242.

Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu

x

x

 

 

243.

Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu

x

x

 

 

245.

Chụp đáy mắt RETCAM

x

x

 

 

246.

Chụp mạch với ICG

x

x

 

 

248.

Chụp đĩa thị 3D

x

x

 

 

268.

Đo độ dày giác mạc

x

x

 

 

269.

Đếm tế bào nội mô giác mạc

x

x

 

 

 3.     Đề xuất về công tác đào tạo, 1816, chuyển giao công nghệ, đầu tư trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất:

  • Xây dựng cơ sở vật chất:

-       Đề xuất Sở y tế cho chủ trương cải tạo toàn diện khu vực phòng mổ đạt tiêu chuẩn, tăng số lượng phòng mổ đáp ứng nhu cầu phẫu thuật của bệnh nhân.

-       Xin xây dựng thêm khu khám, buồng bệnh, phẫu thuật dịch vụ theo yêu cầu bệnh nhân.

  • Về trang thiết bị: Đề xuất trang bị

-       Hệ thống máy gây mê giúp thở.

-       Bộ thiết bị phẫu thuật dịch kính võng mạc (kính hiển vi phẫu thuật, máy cắt dịch kính và bộ dụng cụ phẫu thuật đi kèm).

-       Hệ thống laser phẫu thuật khúc xạ.

-       Máy laser quang đông thể mi

-       Máy đếm tế bào nội mô giác mạc.

-       Máy chụp bản đồ giác mạc.

  1. 4.     Về 1816, chuyển giao công nghệ:

Đề xuất Sở y tế có ý kiến với BV Mắt TPHCM để triển khai chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816, tiếp tục cho phép thực hiện các nội dung của đề án thuê chuyên gia.

  1. 5.     Đề xuất Sở y tế tham mưu UBND tỉnh sớm cho chủ trương và hướng dẫn đơn vị thực hiện các nội dung xã hội hóa.

 

Trên đây là báo cáo định hướng phát triển chuyên môn đến năm 2020 của BV Mắt. Bệnh viện Mắt xin báo cáo Sở y tế biết./.

Back to Top