Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Kỹ thuật cao - chất lượng cao - hiệu quả cao

Đề án cải tiến xếp hàng

Thứ sáu, Tháng 12 30, 2016

     SỞ Y TẾ TỈNH BR-VT                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

       BỆNH VIỆN MẮT                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:         /BVM-QLCL                            Bà Rịa, ngày         tháng          năm 2016

ĐỀ ÁN CẢI TIẾN 

Quy trình gọi số khám bệnh và nhập viện tại bệnh viện Mắt  tỉnh BR-VT

( Khắc phục thông tin phản ánh đường dây nóng của tỉnh BR-VT)

 

I.      NỘI DUNG THÔNG TIN PHẢN ÁNH

Ngày 24 tháng 8 năm 2016 Bệnh viện Mắt nhận được công văn số 2482/SYT-VP của Sở y tế về việc thông tin phản ánh của người dân trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thông tin phản ánh: “Trước cửa phòng khám bệnh không có bảng hiện số thứ tự người đang khám, khiến những người khám sau không biết bao giờ tới lượt mình, bất tiện cho việc chờ đợi”.

Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh, bệnh viện đã tổ chức họp các bộ phận liên quan, rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận và gọi số khám bệnh đang thực hiện tại các vị trí của bệnh viện. Đồng thời bệnh viện cũng nghiêm túc nghiên cứu tìm ra các giải pháp hợp lý để mang lại những tiệi ích hơn cho người bệnh đến khám chữa bệnh tại bệnh viện.

 1. II.      THỰC TRẠNG VIỆC GỌI SỐ THỨ TỰ TẠI BỆNH VIỆN

Hiện nay quy trình tiếp nhận khám bệnh ngoại trú tại BVM được thực hiện qua 4 bước gồm: Bước 1 đăng ký ; bước 2 khám lâm sàng, cận lâm sàng và thủ thuật; bước 3 thanh toán; bước 4 nhận thuốc. Cụ thể như sau:

Tại cổng bảo vệ bệnh viện đã đặt một máy bốc số thứ tự và mua sổ khám bệnh: Máy này có thể phân ra 3 loại số cho 3 đối tượng

1: Khám bệnh ngoại trú thông thường

2: Khám ngoại trú ưu tiên

3: Nhập viện theo hẹn để phẫu thuật

 1. 1.      Đối với đối tượng 1 và 2

 Tại phòng số 1: Sau khi bốc số sẽ đến đăng ký tại phòng số 1. Tại đây bệnh nhân được gọi vào để cung cấp thông tin và đăng ký khám theo thứ tự số đã bốc và có bảng điện tử hiển thị số thứ tự bệnh nhân và loa gọi số tương ứng, theo nguyên tắc cứ 3 số ưu tiên thì 1 số thường. Sau khi đăng ký, bệnh nhân được mặc định thứ tự và tự động chuyển danh sách khám sang phòng đo thị lực.

Tại phòng số 2: Bệnh nhân được gọi vào đo thị lực theo danh sách và thứ tự đã đăng ký và được mặc định tại phòng số 1, danh sách này tự động hiển thị trên máy tính, danh sách cũng hiển thị đối tượng khám thường hay ưu tiên (có dấu V), và hiển thị màu sắc (chưa khám màu xanh, khám rồi màu đỏ)  nên nhân viên dễ dàng nhận diện và kiểm soát đúng thứ tự và đối tượng. Sau khi đo thị lực, bệnh nhân  sẽ được hướng dẫn vào các bàn khám và thực hiện các bước tiếp theo.

Như vậy khi chờ được gọi vào phòng số 2 bệnh nhân hoàn toàn thụ động, không biết đã đến số bao nhiêu và khi nào mình đến lượt khám.

 1. 2.      Đối với đối tượng 3 (nhập viện)

Sau khi bốc số ở cổng, bệnh nhân vào phòng số 12 chờ nhân viên gọi vào lập hồ sơ, viết phiếu cho làm xét nghiệm. Tại đây bệnh viện cũng không trang bị bảng hiện số và loa gọi cố định nên bệnh nhân phải nghe gọi số từ nhân viên y tế, đôi khi không kịp chuẩn bị loa thì nhân viên gọi bằng miệng nên nhiều trường hợp nhầm lẫn, thắc mắc

Ngoài ra, khi nhập viện có nhiều loại đối tượng như hẹn từ phòng khám, được hẹn từ các đợt khám sàng lọc ở cộng đồng v.v. gây mất trật tự và mất kiểm soát, dẫn đến bệnh nhân thường xuyên thắc mắc

 1. 3.      Đối với bệnh nhân tại Khoa Xét nghiệm 

Do không có hệ thống  xếp hàng nên bệnh nhân phải nộp giấy tờ xét nghiệm và chờ gọi tên.

Do khu vực trước khoa xét nghiệm chật chội, bệnh nhân phần lớn tuổi cao, nhiều trường hợp nhẫm lẫn, xáo trộn thứ tự, mất mát cầm nhầm giấy tờ v.v. đã xảy ra  gây mất trật tự và sự phàn nàn và độ hài lòng của bệnh nhân chưa cao.

Xuất phát từ thực trạng trên, Phòng QLCL và các phòng ban liên quan đã phân tích nguyên nhân gốc rễ và xây dựng phương án cải tiến quy trình.

 1. III.      MỤC TIÊU ĐỀ ÁN

-                     Tạo điều kiện thuận lợi trong quy trình khám và nhập viện để bệnh nhân chủ động về thời gian và tiện lợi trong việc theo dõi

-                     Đảm bảo tính công bằng cho các đối tượng bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại bệnh viện Mắt

-                     Nâng cao tính chuyên nghiệp cho toàn hệ thống để nâng cao độ hài lòng người bệnh

 1. IV.      NỘI DUNG ĐỀ ÁN CẢI TIẾN QUY TRÌNH XẾP HÀNG TẠI  BỆNH VIỆN MẮT  
 2. 1.      Tại cổng bảo vệ

-                     Đặt 1 máy lấy số tự động cho cả 3 đối tượng : Khám mắt thông thường, khám mắt ưu tiên và nhập viện theo hẹn

-                     Làm các bảng hướng dẫn cỡ lớn ‘lấy số khám mắt tại đây’ để ở cả 2 mặt của quầy bảo vệ để bệnh nhân dễ nhìn

-                     Làm bảng hướng dẫn các đối tượng ưu tiên, các đối tượng lấy số để bệnh nhân tiện đối chiếu

-                     Giao công việc bán sổ khám bệnh cho bộ phận bảo vệ, ngay khi lấy số sẽ được hướng dẫn mưa sổ nếu chưa có, điền các thông tin cần thiết vào sổ

-                     Trong các giờ cao điểm cử thêm 1 nhân viên bảo vệ đứng phía ngoài để đón bệnh nhân và hướng dẫn lấy số, tránh tình trạng bệnh nhân đã qua cửa rồi phải quay lại để lấy số

-                     Sau khi lấy số được hướng dẫn vị trí chờ nhập thông tin khám bệnh ở phòng số 1, chờ nhập viện phòng số 20

 1. 2.      Ở phòng nhập thông tin đăng ký khám bệnh số 1.

-                     Bố trí 1 hệ thống loa gọi và bảng hiện số điện tử để bệnh nhân vào đăng ký khám theo thứ tự đả bốc. Nguyên tắc 3 số ưu tiên thì 1 số thường

-                     Bố trí 1 máy lấy số cho 2 đối tượng :

 • Bệnh nhân khám mắt thông thường sẽ được cấp số thứ tự đến phòng đo thị lực số 2
 • Bệnh nhân khám theo hẹn chuyên khoa sẽ được cấp số khám theo thứ tự tại phòng số 5
 1. 3.      Ở phòng đo thị lực số 2.

-                     Bố trí 1 hệ thống loa gọi và bảng hiện số điện tử để bệnh nhân vào đo thị lực theo thứ tự đã được cấp tại phòng số 1.

-                     Sau khi đo thị lực, bệnh nhân sẽ được phân bổ vào 3 bàn khám để BS khám bệnh và chỉ định điều trị ngoại trú, làm thủ thuật hay nhập viện điều trị nội trú 

 1. 4.      Ở phòng nhận bệnh nhập viện số 20.

-                     Bố trí 1 hệ thống loa gọi và bảng hiện số điện tử để bệnh nhân vào đăng ký nhập viện theo thứ tự đã bốc ở cổng bảo vệ.  Bố trí 1 máy lấy số cho cho bệnh nhân đi làm xét nghiệm 

-                     Khi bệnh nhân đăng ký nhập viện sẽ được cấp giấy làm xét nghiệm và cấp 1 số thứ tự để làm xét nghiệm tại phòng số 18

 1. 5.      Ở phòng xét nghiệm số 18.

-                     Bố trí 1 hệ thống loa gọi và bảng hiện số điện tử để bệnh nhân vào làm xét nghiệm theo thứ tự đã được cấp số ở phòng nhận bệnh . 

-                     Sau khi xét nghiệm bệnh nhân được hướng dẫn đi ăn sáng sau đó quay lại khám mắt, đo điện tim, đo sinh trắc và siêu âm tại và nhập viện  

 1. V.      PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
  1. 1.      Phân công trách nhiệm

-                     Phòng QLCL xây dựng đề án, thông qua hội đồng QLCL bệnh viện và trình giám đốc phê duyệt

-                     Phòng QLCL, HCTC và kế toán liên hệ lựa chọn mua và lắp đặt thiết bị

-                     Phòng KHTH, ĐD chủ trì triển khai cho khoa khám bệnh cấp cứu, các khoa lâm sàng và Xét nghiệm thực hiện

 1. 2.      Tiến độ thực hiện

-                     15 – 30/8/2016 xây dựng và phê duyệt đề án

-                     5/9 – 30/9/2016 mua trang thiết bị, lắp đặt và vận hành thử

-                     1/10/2016 trở đi thực hiện quy trình, theo dõi đánh giá

-                     Mỗi 6 tháng sẽ xem xét và thu thập ý kiến bệnh nhân và nhân viên y tế để cập nhật và cải tiến quy trình liên tục.

 1. 3.      Kinh phí thực hiện

-                     Sử dụng nguồn kinh phí từ quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị để thực hiện

 

Trên đây là đề án cải tiến quy trình gọi số khám bệnh và nhập viện tại bệnh viện Mắt  tỉnh BR-VT theo thông tin đóng góp đường dây nóng. BGĐ Bệnh viện đề nghị các khoa phòng toàn bệnh viện phối hợp đạt kết quả tốt 

                                                                                                               GIÁM ĐỐC

Nơi gửi:

- SYT (báo cáo)

- Các khoa phòng (thực hiện)

- Lưu

 

Back to Top