Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Kỹ thuật cao - chất lượng cao - hiệu quả cao

Đề án cải tiến quy trình xét nghiệm 2016

Thứ sáu, Tháng 12 30, 2016

    SỞ Y TẾ TỈNH BR-VT                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

       BỆNH VIỆN MẮT                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:         /BVM-XN                                      Bà Rịa, ngày         tháng          năm 2016

 

ĐỀ ÁN CẢI TIẾN 

Quy trình tiếp nhận nhập viện phẫu thuật chương trình

và làm xét nghiệm sớm tại Bệnh viện Mắt  tỉnh BR-VT

 

 

 1. I.      TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH

Thông qua phiếu khảo sát về “sự hài lòng của người bệnh đến khám, nhập viện và làm xét nghiệm tại bệnh viện Mắt” đồng thời thông qua thùng thư góp ý, bệnh viện đã nhận được ý kiến đóng góp của người bệnh.

Nội dung bệnh nhân góp ý: chưa hài lòng về quy trình nhận bệnh, thời gian chờ đợi lâu, quy trình còn lòng vòng qua nhiều bước, để được lấy máu làm xét nghiệm thì bệnh nhân mệt và đói (đối tượng bệnh nhân phần lớn là người cao tuổi và có nhiều bệnh lý).

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Bệnh viện đã tổ chức họp các bộ phận liên quan, rà soát lại quy trình và đưa ra các giải pháp phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện, nhằm cải tiến quy trình hoạt động, giúp cho người bệnh thuận lợi và hài lòng hơn khi đến khám và điều trị .

 1. II.      THỰC TRẠNG NHẬN BỆNH VÀ LÀM XÉT NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN

-         Là bệnh viện chuyên khoa mổ theo chương trình, nhận bệnh nhập viện vào 2 ngày chính (sáng thứ 2 và thứ 5 hàng tuần). Riêng ngày thứ 2 do các bộ phận tham gia chào cờ và giao ban đầu giờ,  nên trong khoảng thời gian này bệnh nhân phải ngồi chờ và càng bị ùn tắc khi bệnh đông.

-         Theo quy trình nhận bệnh hiện tại, để phù hợp với các quy định về thanh toán BHYT, bệnh nhân không được làm các XN trước ngày nhập viện.

-         Trong ngày nhập viện, sau khi làm hồ sơ bệnh án, bác sỹ sẽ cho chỉ định làm xét nghiệm tiền phẫu. Như vậy khi việc đi xét nghiệm gần như là bước sau cùng (cuối buổi), chính vì điều đó làm cho bệnh nhân bị đói và mệt mỏi. Cụ thể bệnh nhân hẹn nhập viện được thực hiện qua 5 bước gồm:

 • Bước 1: ĐD tiếp nhận bệnh và làm hồ sơ;
 • Bước 2: chuyển hồ sơ và bệnh nhân qua bác sĩ khám;
 • Bước 3: nhập tên bệnh nhân vào máy tại phòng xuất nhập viện;
 • Bước 4 :chuyển bệnh nhân đi làm xét nghiệm;
 • Bước 5: cho bệnh nhân đi đo điện tim.
 • Bước 6: chuyển BN lên khoa điều trị nội trú.
 1. 1.      Làm hồ sơ thủ tục tại phòng số 12

 Tại phòng số 12: Sau khi bốc số ở cổng, bệnh nhân vào phòng số 12 chờ nhân viên gọi vào lập hồ sơ. Sau đó chuyển hồ sơ qua chờ bác sỹ khám.

 1. 2.      Chuyển qua cho bác sĩ khám

Sau khi điều dưỡng lập hồ sơ, đo dấu hiệu sinh tồn xong, bệnh nhân ngồi chờ bác sĩ khám.

 1. 3.      Đăng ký nhập viện

Sau khi bác sĩ khám xong, bệnh nhân đến phòng số 19  nhập viện để được lưu hồ sơ vào máy vi tính, được hướng dẫn đóng tạm ứng nhập viện, và đi làm xét nghiệm.

 1. 4.      Phòng xét nghiệm

Từ phòng xuất nhập viện bệnh nhân đến phòng số 18 (p. xét nghiệm) để được lấy máu và nước tiểu. Sau đó lại chuyển bệnh nhân đo điện tim ở phòng số 13.

 1. 5.      Đo điện tim

Sau khi đã được lấy máu và lấy nước tiểu xong bệnh nhân đến phòng số 13 để đo điện tim, siêu âm và nhập khoa.

 1. III.      MỤC TIÊU ĐỀ ÁN

-       Giải quyết nhanh chóng cho bệnh nhân được lấy máu làm xét nghiệm sớm để bệnh nhân được ăn sáng kịp thời (tránh thời gian chờ khám, bệnh nhân đói và mệt).

-       Tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân với quy trình khám nhập viện liên hoàn, logic tránh ùn tắc khi bệnh đông.

-       Nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ bệnh nhân, tạo sự hài lòng ở người bệnh ngày một tốt hơn.

 1. IV.      NỘI DUNG ĐỀ ÁN CẢI TIẾN 
 2. 1.      Nội dung cải tiến cơ bản :

-         Bố trí nhân viên tại bộ phận nhận bệnh và bộ phận xét nghiệm làm việc thời gian sớm hơn 30 phút so với giờ làm việc quy định của bệnh viện.

-         Sau khi điều dưỡng lập hồ sơ nhập thông tin bệnh nhân, ghi phiếu chỉ định và hướng dẫn cho bệnh nhân làm xét nghiệm ngay, trước khi làm thủ tục nhập viện khá

-         Đây là 2 điểm thay đổi mấu chốt quan trọng, giúp giải quyết được vấn đề bệnh nhân không bị chờ đợi lâu, không bị đói và mệt khi tiến hành các khâu tiếp theo.

 1. 2.      Nội dung cụ thể                                                                                                      

2.1 Tại cổng bảo vệ

-                     Bệnh nhân nhập viện theo lịch hẹn sẽ được bảo vệ phát số thứ tự (theo hệ thống bốc số tự động).

-                     Tiếp đến được hướng dẫn vào phòng số 20 để điều dưỡng lập hồ sơ.

2.2 Tại bàn tiếp nhận số 20

-                     Có hệ thống loa gọi và bảng hiện số điện tử để bệnh nhân vào đăng ký nhập viện theo thứ tự đã cấp ở cổng bảo vệ. 

-                     Nhập thông tin bệnh nhân vào phiếu chỉ định xét nghiệm, cấp số thứ tự cho bệnh nhân làm xét nghiệm (theo hệ thống bốc số tự động).

-                     Hướng dẫn bệnh nhân đến phòng số 18 để làm các xét nghiệm theo chỉ định.

2.3 Tại khoa xét nghiệm số 18

-                     Có hệ thống loa gọi và bảng hiện số điện tử để bệnh nhân vào làm xét nghiệm theo thứ tự đã được cấp số ở phòng nhận bệnh.

-                     Nhanh chóng lấy máu và hướng dẫn bệnh nhân cách lấy nước tiểu để làm xét nghiệm.

-                     Sau khi xét nghiệm xong, bệnh nhân được hướng dẫn đi ăn sáng và đến phòng số 12 để làm thủ tục nhập viện.

2.4 Tại phòng làm thủ tục nhập viện số 12

-                     Theo hệ thống loa gọi và bảng hiện số điện tử theo thứ tự, bệnh nhân được bác sĩ khám mắt, và có chỉ định:

 • Nếu không nhập viện: chuyển khám chuyên khoa và hẹn lại.
 • Nếu nhập viện: hướng dẫn bệnh nhân đến các phòng tiếp theo (theo dây chuyền liên hoàn)

-                     Phòng số 13: đo điện tim, khám tiền phẩu.

-                     Phòng số 14: siêu âm, đo công suất thủy tinh thể nhân tạo.

2.5 Nhập khoa

-                     Tăng cường cố định 1 nhân viên chăm sóc khách hàng từ phòng KHTH vào các ngày nhập viện để hường dẫn và hỗ trợ bệnh nhân

-                     Sau khi bệnh nhân rời phòng số 14 sẽ được nhân viên bệnh viện hỗ trợ hướng dẫn tới phòng số 7 (phòng thu viện phí) đóng tạm ứng viện phí và nhập khoa.

-                     Nhân viên chăm sóc khách hàng (tăng cường từ phòng KHTH) phối hợp với hộ lý của khoa hướng dẫn và đưa bệnh nhân lên bàn giao cho các khoa

 1. V.      PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
  1. 1.      Phân công trách nhiệm

-                     Khoa XN-CĐHA xây dựng đề án, thông qua hội đồng QLCL bệnh viện và trình giám đốc phê duyệt

-                     Phòng QLCL, HCTC và kế toán liên hệ lựa chọn mua và lắp đặt thiết bị

-                     Khoa XN-CĐHA chủ động phối hợp với khoa khám bệnh cấp cứu, các khoa lâm sàng thực hiện

 1. 2.      Tiến độ thực hiện

-                     15 – 30/3/2016 xây dựng và phê duyệt đề án

-                     1/4 – 15/4/2016 mua trang thiết bị, lắp đặt và vận hành thử

-                     30/4/2016 trở đi thực hiện quy trình, theo dõi đánh giá

-                     Mỗi 6 tháng sẽ xem xét và thu thập ý kiến bệnh nhân và nhân viên y tế để cập nhật và cải tiến quy trình liên tục.

 1. 3.      Kinh phí thực hiện

-                     Sử dụng nguồn kinh phí từ quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị để thực hiện

 

Trên đây là đề án cải tiến quy trình nhập viện và xét nghiệm tại bệnh viện Mắt  tỉnh BR-VT theo thông tin đóng góp đường dây nóng. BGĐ Bệnh viện đề nghị các khoa phòng toàn bệnh viện phối hợp đạt kết quả tốt 

                                                                                                               GIÁM ĐỐC

Nơi gửi:

- Các khoa phòng (thực hiện)

- Lưu VT-QLCL

 

Back to Top