Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Kỹ thuật cao - chất lượng cao - hiệu quả cao

Đề án cải tiến chống nhầm lẫn phẫu thuật

Thứ sáu, Tháng 12 30, 2016

    SỞ Y TẾ TỈNH BR-VT                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BỆNH VIỆN MẮT                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:         /BVM-QLCL                               Bà Rịa, ngày         tháng          năm 2016


ĐỀ ÁN CẢI TIẾN 

Quy trình nhận diện bệnh nhân phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt BR-VT

( Khắc phục tình trạng nhầm lẫn trong phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt BR-VT)

 

       I.            BÁO CÁO SỰ CỐ

Tại Bệnh viên Mắt tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hàng năm tiến hành phẫu thuật cho hơn 3000 lượt bệnh nhân. Qua chương trình báo cáo sự cố y khoa và an toàn người bệnh đã phát hiện trong năm 2015 đã xảy ra một trường hợp nhầm lẫn trong việc nhận diện bệnh nhân và chỉ định mổ.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1945 địa chỉ ở Xuyên Mộc vào viện chẩn đoán: M T Mộng thịt độ 3 nhập viện ngày 09/04/2015, ngày 10/04/2015 bệnh nhân mổ mắt trái Đục thủy tinh thể. Sau khi bệnh viên tìm hiểu thì lúc bệnh nhân chờ phẫu thuật nhân viên phòng mổ gọi bệnh nhân Nguyễn Thị Oa sinh năm 1941 địa chỉ ở Xuyên Mộc được chỉ định mổ Đục thủy tinh thể mắt trái vào mổ, nhưng bệnh nhân Nguyễn thị Hoa vừa có mộng thịt , vừa đục TTT nên BS chỉ định mổ mộng trước tưởng gọi mình nên đã vào phòng mổ, dẫn đến BS mổ nhầm đục TTT cho bệnh nhân này thay vì mổ mộng thịt.

Bài học kinh nghiệm: Nhân viên phòng mổ chủ quan không xác định lại bệnh nhân dẫn đến nhận dạng sai bệnh nhân, đối với phẫu thuật viên khi trên một mắt có 2 bệnh cần phẫu thuật thì cần kiểm tra lại. Xuất phát từ thực trạng trên Khoa PTGMHS, Phòng QLCL và các khoa liên quan đã phân tích nguyên nhân gốc rễ và xây dựng quy trình để khắc phục tình trạng mổ nhầm tại bệnh viện Mắt tỉnh BR-VT

   II.            THỰC TRẠNG BỆNH NHÂN PHÃU THUẬT TẠI KHOA PT- GMHS

Hiên nay quy trình tiếp nhận bệnh nhân mổ tại khoa PT- GMHS được thưc hiện qua 4 bước gồm: Bước 1 tiếp nhận bệnh nhân; bước 2 chuẩn bị bệnh nhân; bước 3 phẫu thuật bệnh nhân; bước 4 sau phẫu thuật. Cụ thể như sau:

 1. 1.      Bước 1: Tiếp nhận bệnh nhân

Sau khi khoa thông báo cho các khoa có bệnh nhân mổ về bệnh mắt phải hay bên trái, loại bệnh các khoa sẽ chuyển bệnh nhân tới phòng mổ. Nhân viên phòng mổ sẽ nhận hồ sơ bệnh án và gọi tên bệnh nhân vào phòng gây tê theo hồ sơ.

Như vậy bước này có thể xảy ra sai xót nhầm bệnh nhân  nếu bệnh nhân trùng tên hoăc tên có phát âm gần giống nhau, hoặc khi khoa phẫu thuật nhiều loại bệnh.

 1. 2.      Bước 2:Tại phòng gây tê

            Nhân viên nhận bệnh nhân và hồ sơ sẽ kiểm tra: họ tên bệnh nhân, bảng màu ghi tên bệnh nhân, chẩn đoán, phương pháp mổ, mắt đánh dấu, kiểm tra hồ sơ có đúng bệnh nhân, chẩn đoán,biên bản duyệt mổ, giấy cam đoan phẫu thuật, kết quả cân lâm sàng . Sau khi kiểm tra xong sẽ tiến hành nhỏ tê hoặc gây tê tùy trường hợp cụ thể.

 

 1. 3.      Bước 3: Ngay trước khi phẫu thuật ( TIME OUT)

KTV gây tê hoặc nhân viên phụ vòng ngoài đọc to và tất cả tất cả thành viên của kíp mổ đểu phải phối hợp kiểm tra:

-         Họ và tên bệnh nhân, tuổi

-         Chẩn đoán trước mổ và phương pháp phẫu thuật

-         Mắt mổ đã đánh dấu

-         Vật tư như kính, ống silicon, màng ối, thuốc.. nếu có.

 1. 4.      Bước 4: Sau phẫu thuật (SIGN OUT)

Điều dưỡng dụng cụ xác nhận vật tư tiêu hao, bệnh phẩm…ghi hoặc dán vào hồ sơ  Phẫu thuật viên, bác sỹ gây mê xác định đã kiểm tra những vấn đề chính liên quan đến hồi sức và chăm sóc hậu phẫu cho bệnh nhân.

 1. III.            MỤC TIÊU ĐỀ ÁN.
 2. 1.      Mục đích chính của đề án này là xây dựng cá biện pháp nhận diện dứng bệnh nhân, để ngăn ngừa phẫu thuật sai bệnh nhân, sai vị trí và sai phẫu thuật.
 3. Xây dựng quy trình chuẩn tại khoa để nhân viên thực hiện đúng.
 4.  IV.            NỘI DUNG ĐỀ ÁN .
 5. 1.      Khâu chuẩn bị bệnh nhân trước mổ tại khoa lâm sàng

-         Quy định mã màu sắc bảng tên nhận diện bệnh nhân: Mổ đục TTT mắt Phải bảng tên màu xanh, mổ đục TTT mắt Trái bảng tên màu hồng, mắt mổ đục TTT độc nhất màu vàng. Đối mổ bệnh khác như mộng thịt, quăm mi…. bảng tên màu trắng.

-         Đánh dấu vị trí mắt mổ: Sử dụng bút lông dầu không phai đánh dấu vị trí mắt mổ, hình thức đánh bằng mũi tên  từ trán xuống cung mày, không sử dụng chữ X vì dễ hiểu nhầm là loại bỏ.

-         Thực hiện bảng check list trước khi giao bệnh nhân xuống khoa phẫu thuật GMHS

 1. 2.      Khâu tiếp nhận bệnh nhân tại phòng mổ:

-         Nhân viên phòng mổ nhận hồ sơ bệnh án từ các khoa lâm sàng sẽ gọi bệnh nhân bằng cách: Đọc to họ tên bệnh nhân, tuổi, địa chỉ, chẩn đoán, khoa  điều trị, nếu có người nhà thì hỏi lại xem có chính xác bệnh nhân không. Không nên gọi bệnh nhân liên tiếp có tên giống nhau hoặc phát âm gần giống nhau.

-         Kiểm tra bệnh nhân có mặc quần áo bệnh nhân, đeo bảng tên nếu có đầy đủ mới cho vào phòng mổ.

-         Nhận diện bệnh nhân tại phòng gây tê bằng cách: KTV gây tê kiểm tra lại bệnh tên tuổi, người thân bệnh nhân, số điện thoại… để kiểm tra xem có đúng với hồ sơ và  bảng tên bệnh nhân.

-         Kiểm tra lại chẩn đoán, mắt mổ, phương pháp mổ trên biên bản duyệt mổ xem có trùng với bảng tên bệnh nhân, xem mắt đánh dấu có đúng không. Nếu đánh dấu mờ phải đánh lại

-         KTV gây tê thực hiện nguyên tắc không nhận bệnh nhân nếu không có bảng tên, mắt không đánh dấu.

-         KTV gây tê đọc lại chẩn đoán, phương pháp mổ, vật tư tiêu hao như kính nội nhãn.. cho bệnh nhân nghe trước khi sát trùng

 1. 3.      Quy trình TIME OUT trước mổ:

-         KTV gây tê hoặc nhân viên phụ vòng ngoài đọc to và tất cả tất cả thành viên của kíp mổ đểu phải phối hợp kiểm tra:

+       Họ và tên bệnh nhân, tuổi

+       Chẩn đoán trước mổ và phương pháp phẫu thuật

+       Mắt mổ đã đánh dấu

+       Vật tư như kính, ống silicon, màng ối, thuốc.. nếu có.

-         Các thành viên kíp mổ phải trả lời đúng hay không.

-         Trước khi mổ phẫu thuật viên chính kiểm tra mắt trên kính hiển vi phẫu thuật xem có đúng chẩn đoán, phương pháp mổ hay không. Nếu có bất thường về chẩn đoán, phương pháp mổ thì không tiến hành phẫu thuật mà phải báo cho trưởng kíp trực hoặc lãnh đạo bệnh viện.

-         Kíp mổ thực hiện nguyên tắc bệnh nhân không đánh dấu, không có bảng tên thì không phãu thuật.

 1. 4.      Trong quá trình phẫu thuật

-         Điều dưỡng vòng ngoài kiểm tra kính nội nhãn sẽ đặt cho bệnh nhân: Độ kính, loại kính, chất lượng bao bì v.v. Kịp thời thông báo cho BS phẫu thuật những dấu hiệu không bình thường

-         Để riêng kính kính sang bàn tiếp dụng cụ vật tư vòng ngoài.

-         Tiến hành xé kinh khi có y lệnh của phẫu thuật viên chính. Lưu ý khi xé phải thông báo cho PTV phụ biết để chuẩn bị cho PTV chính, tránh rơi vỡ, dính vào dụng cụ khác

-         Sau khi xé ĐD vòng ngoài dán tem kính váo hồ sơ

 1. 5.      Sau phẫu thuật (SIGN OUT).

-         Điều dưỡng dụng cụ xác nhận vật tư tiêu hao, bệnh phẩm…ghi hoặc dán vào hồ sơ

-          Phẫu thuật viên, bác sỹ gây mê xác định đã kiểm tra những vấn đề chính liên quan đến hồi sức và chăm sóc hậu phẫu cho bệnh nhân.

    V.            PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 1. 1.      Phân công trách nhiệm

-         Khoa PTGMHS xây dựng đề án, thông qua hội đồng QLCL bệnh viện và trình giám đốc phê duyệt.

-         Khoa PTGMHS bài giảng lý thuyết và thực hành để tập huấn cho các bác sĩ, điều dưỡng, KTV, hộ lý có hoạt động tại phòng mổ.

 1. 2.      Tiến độ thực hiện

-         1/2/2016 - 30/2/2016 xây dựng và phê duyệt đề án.

-         1/3/2016 – 10/3/2016 tập huấn cho nhân viên.

-         Từ 15/3/2016 áp dụng quy trình

Trên đây là đề án cải tiến quy trình nhận diện đúng bệnh nhân phẫu thuật nhằm tránh mổ nhầm tại khoa phẫu thuật. BGĐ Bệnh viện đề nghị các khoa phòng toàn bệnh viện nghiêm túc thực hiện.

 GIÁM ĐỐC

Nơi gửi:

-          Các khoa phòng  ( thực hiện)

-          Lưu

 

Back to Top