Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Kỹ thuật cao - chất lượng cao - hiệu quả cao

Hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh tại Bộ Y tế

Theo quy định, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ sẽ trả kết quả. Hồ sơ nộp tại Phòng 707, tầng 7, Bộ Y tế

 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỘ Y TẾ

1. Hồ sơ cấp CCHN nộp tại Phòng 707, tầng 7, Bộ Y tế và người đề nghị cấp CCHN sẽ nhận lại Phiếu tiếp nhận Hồ sơ cùng ngày hẹn trả kết quả.

Theo quy định, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ sẽ trả kết quả.

– Trong trường hợp sau khi xem xét Hồ sơ đề nghị cấp CCHN không đúng theo quy định, Cục Quản lý khám, chữa bệnh sẽ thông báo và gửi trả lại Hồ sơ kèm theo hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ cho đương sự trong thời gian 10 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ.

– Thời gian tính để cấp CCHN cho các trường hợp Hồ sơ chưa đúng theo quy định sẽ được tính từ khi Cục QLKCB nhận lại Hồ sơ đã được hoàn thiện đầy đủ theo quy định.

2. Phí cấp CCHN:

– Khi nộp hồ sơ cấp CCHN, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tạm thu 360.000 đồng/bộ hồ sơ.

– Khi cấp CCHN, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tạm thu 190.000 đồng/CCHN.

Cục QLKCB sẽ xuất phiếu tạm thu cho người nộp hồ sơ.

Hoặc chuyển khoản về :

Đơn vị hưởng: Cục Quản lý khám, chữa bệnh

Số tài khoản: 1300201216834

Tại Ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Thăng Long

Nội dung chuyển: Nộp phí cấp CCHN cho Ông/Bà …….(Họ tên người nộp hồ sơ cấp CCHN)

Tài liệu Hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh down load 

Back to Top