Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Kỹ thuật cao - chất lượng cao - hiệu quả cao

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Phòng KHTH – TBYT hiện nay được hình thành từ những ngày đầu thành lập Trung tâm Mắt (2006) với tên gọi Phòng KHTH - TCKT. Năm 2014 khi Trung tâm Mắt được nâng cấp thành Bệnh viện Mắt, Phòng được đổi tên là phòng KHTH – TBYT.

1.    Về nhân sự:

Phòng KHTH – TBYT hiện nay có tổng cộng 4 nhân sự.

-     Trưởng phòng: BS CK II Dương Thanh PGĐ kiêm nhiệm trưởng phòng

-     Phó phòng: BS Đặng Thị Thu Hồng

-     1 Cử nhân cao đẳng Điều dưỡng, 1 KTV trang thiết bị y tế.

2.    Về cơ sở vật chất

-     Có một phòng làm việc trang bị nội thất hiện đại, tiện nghi

-     Một kho lưu trữ hồ sơ bệnh án và một kho trang thiết bị y tế

-     Hệ thống máy tính nối mạng, thông tin liên lạc đủ đáp ứng nhu cầu công tác

3.    Về chức năng nhiệm vụ:

Phòng KHTH-TBYT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

-      Lập kế hoạch hoạt động của Bệnh viện và các khoa, phòng, điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện. Tổ chức các hội nghị, hội thảo tại bệnh viện

-      Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện. Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

-      Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của Bệnh viện. Phối hợp công tác giám định BHYT với cơ quan BHXH. Tổ chức hợp rút kinh nghiệm các sai sót chuyên môn.

-      Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến và đề án 1816, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

-      Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định. Cung cấp hồ sơ bệnh án phục vụ công tác giám định thương tích, BHYT, NCKH.

-      Quản lý, sửa chữa, bảo trì TTBYT. Lập kế hoạch, dự trù mua sắm TTB trình giám đốc phê duyệt.

-      Thực hiện quyết định 2151 của Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, hướng tới sự hài lòng người bệnh” Bệnh viện đã thành lập Tổ công tác xã hội trưc thuộc phòng KHTH. Hoạt động chính của tổ là chăm sóc khách hàng, tiếp sức người bệnh. Nhân lực do các cán bộ của một số khoa phòng kiêm nhiệm và hoạt động tình nguyện

4.    Kết quả công tác

-     Hàng năm phòng KHTH-TBYT đều hoàn thành các chức năng nhiệm vụ được giao.

-     Thực hiện tốt công tác tham mưu cho giám đốc về công tác chuyên môn, thực hiện qui chế Bệnh viện, kế hoạch phát triển Bệnh viện và các mặt công tác khác.

-     Liên tục 10 năm đạt thành tích tập thể lao động tiên tiến, 2 lần được Sở y tế tặng giấy khen.

-     Có 13 lượt cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở, 2 lượt cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 8 lượt cá nhân được Sở y tế tặng giấy khen, 4 lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

 

Back to Top