Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Kỹ thuật cao - chất lượng cao - hiệu quả cao

Phòng Điều Dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 Từ khi thành lập Trung tâm Mắt  năm 2006  đã hình thành tổ điều dưỡng nằm trong phòng HCTC, sau đó chuyển sang phòng KHTH. Nhân sự chỉ có 01 CN Điều dưỡng phụ trách chung. Năm 2014, khi  Trung tâm Mắt được nâng cấp thành Bệnh viện, Phòng điều dưỡng đã ra đời theo mô hình tổ chức bộ máy mới.

  1. Về nhân sự : Phòng điều dưỡng chính thức có 2 biên chế

-         Trưởng phòng : CNĐD Lê Thị Thanh Trà

-         Phụ trách khoa lâm sàng và khám bệnh : CNĐD Phạm Thị Huyền

-         Ngoài ra một số mảng công việc của phòng do mạng lưới các các điều dưỡng trưởng khoa phối hợp thưc hiện  

  1. 2.      Về cơ sở vật chất.

-         Có một phòng làm việc riêng, trang bị nội thất đep và tiện nghi

-         Hệ thống vi tính và công nghệ thông tin nối mạng nội bộ và kết nối internet

-         Ngoài ra phòng được giao quản lý phòng thư viện viện và phòng đọc với hàng trăm đầu sách tham khảo để phục vụ công tác nghiên cứu và học tập cho CBVC.

  1. Chức năng nhiệm vụ : Chịu trách nhiệm  trước  Giám đốc  về  Tổ chức, Điều hành, Giám sát hoạt động  chăm sóc người bệnh tại  Bệnh viện chuyên khoa Mắt.
  2. 4.      Các kết quả hoạt động của phòng điều dưỡng :

-         Chúng tôi đã triển khai TT07/BYT năm 2011, tham mưu cho Ban giám đốc thành lập các Hội đồng : Hội đồng điều dưỡng Bệnh viện ; Hội đồng người bệnh, Ban chuẩn đạo đức điều dưỡng viên và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại TT07 đã quy định

-         Tham mưu cho BGĐ chỉ đạo thực hiện thông tư 05 về chăm sóc người bệnh toàn diện. Triển khai thực hiện tại tất cả các khoa lâm sàng và bộ phận liên quan, đồng thời giám sát , báo cáo kết quả thường xuyên

-         Lập kế hoạch và tổ chức công tác đào tạo và  tập huấn cho  đội ngũ điều dưỡng về  Quy trình chuyên môn. Định kỳ tổ chức thi tay nghề cho điều dưỡng và kỹ thuật viên toàn bệnh viện. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong lực lượng điều dưỡng.

-         Triển khai tích cực công tác nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử và đổi mới phong cách trong lực lượng điều dưỡng KTV của bệnh viện hướng đến sự hài lòng của người bệnh, tổ chức hoạt động và điều phối Tổ chăm sóc khách hàng .

  1. 5.      Hướng phát triển :

-         Nâng cao chất lượng chăm sóc và vấn đề an toàn cho người bệnh.

-         Nâng cao năng lực quản lý cho Điều dưỡng trưởng

-         Tham gia công tác nghiên cứu khoa học

-         Tăng mức độ hài lòng của người bệnh với các dịch vụ điều trị, chăm sóc tại bệnh viện

Back to Top