Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Kỹ thuật cao - chất lượng cao - hiệu quả cao

Phòng Tổ Chức - Hành Chính

 Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Phòng Tổ chức hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác Tổ chức - Hành chính trong Bệnh viện.

Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập hình thành từ những ngày đầu thành lập Trung tâm Mắt (2006) với tên gọi Phòng Tổ chức hành chính - Quản trị. Năm 2014 khi Trung Tâm Mắt được nâng cấp thành Bệnh viện, phòng đổi tên thành Phòng Tổ chức - Hành chính.

1. Về nhân sự:

Hiện nay phòng có 09 cán bộ viên chức và người lao động. Trong đó: 01 Cử nhân Đại học, 01 Cử nhân cao đẳng, 01 Trung cấp văn thư, 02 NV kỹ thuật điện nước, 1 lái xe và 3 bảo vệ.

- Trưởng phòng: CNĐD Lại Đức Huynh: chịu trách nhiệm điều hành chung

- Phụ trách văn thư kiêm thủ quỹ: Nguyễn Thị Mơ

2. Về cơ sở vật chất và trang thiết bị
- Có một phòng làm việc cho bộ phận Tổ chức hành chính được trang bị nội thất và CNTT hiện đại, tiện nghi.
- Có một phòng bảo trì sửa chữa được trang bị nội thất và trang thiết bị đầy đủ.
- Có một xe ô tô cứu thương và nhà để xe cùng các phương tiện cấp cứu theo xe.
- Có một phòng trực bảo vệ được trang bị các phương tiện phù hợp.
- Có một máy phát điện chuyên nghiệp, đầy đủ các phương tiện PCCC, PCLB…v.v
3. Về chức năng nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, quản lý, sắp xếp nhân lực, công tác lao động tiền lương, chế độ chính sách, tuyển dụng, hợp đồng nhân lực theo quy định.
- Quản lý, tổ chức công tác đào tạo và đào tạo lại cho CBVC và người lao động, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ, năng lực quản lý lãnh đạo
- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lí có hệ thống các công văn đi và đến, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, an ninh trật tự , phòng chống cháy nổ.
- Tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh ngoại cảnh
- Cung ứng và quản lý tài sản cố định, văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao, điện, nước, nhiên liệu, phương tiện vận chuyển phục vụ chuyên môn.
4. Kết quả công tác:
- Mặc dù khối lượng công việc khá nhiều nhưng hàng năm phòng đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch và chỉ tiêu của bệnh viện góp phần đẩy mạnh thành tích chung của bệnh viện.
- Liên tục 10 năm là tập thể lao động tiên tiến, có 06 đề tài CSTĐ cấp cơ sở, 01 Bằng khen của UBND tỉnh.
- Tập thể phòng luôn luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ và cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
5. Hướng phát triển:
- Cải tiến các quy trình công tác, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, sắp xếp nguồn nhân lực theo phương châm: Đúng vị trí, đúng công việc, phù hợp với trình độ chuyên môn.
- Tham mưu, bổ sung, điều chỉnh bộ máy tổ chức, nguồn nhân lực đáp ứng hoạt động của Bệnh viện.
- Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ
- Tổ chức tốt các phong trào thi đuanhằm phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng và phát triển bệnh viện.

Back to Top