Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Kỹ thuật cao - chất lượng cao - hiệu quả cao

Bộ trưởng đã ký quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 ban hành bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện việt nam

Back to Top