Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Kỹ thuật cao - chất lượng cao - hiệu quả cao

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Posted by beh on T5, 12/29/2022 - 10:09
Thứ năm, Tháng 12 29, 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

 

PHẦN I: BÁO CÁO TỔNG KẾT 2022

         I.          ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 1. 1.      Quy mô và cơ cấu tổ chức.

-       Bệnh viện Mắt Là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng II, qui mô 100 giường bệnh. Hiện có 15 khoa phòng, trong đó 6 phòng chức năng, 6 khoa lâm sàng, 3 khoa cận lâm sàng.

-       Nguồn nhân lực: Tổng số lao động tại bệnh viện là 104 nhân viên. Trong đó có 79 biên chế, 9 hợp đồng theo nghị định 161, 16 hợp đồng khác. Trong năm đã tiếp nhận 1 viên chức từ đơn vị khác chuyển đến và 1 viên chức chuyển đến đơn vị khác, chấm dứt hợp đồng lao động với 3 viên chức và 2 viên chức nghỉ hưu.

-       Bệnh viện hiện được giao quyền tự chủ kinh phí hoạt động thường xuyên.

 1. 2.      Chức năng nhiệm vụ.

-       Là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Mắt của tỉnh, trực thuộc Sở Y Tế, có chức năng khám chữa bệnh thuộc chuyên khoa Mắt, chỉ đạo tuyến, thực hiện chương trình phòng chống mù loà và chăm sóc mắt cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

 1. 3.      Đặc điểm tình hình.

-       Thuận lợi: Có sự quan tâm chỉ đạo của Sở y tế, sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài ngành, các địa phương, các cơ quan đơn vị, tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội và các đơn vị mạnh thường quân. Có sự đoàn kết, nhất trí trong toàn đơn vị, đội ngũ cán bộ nhân viên đa số còn trẻ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, luôn tích cực rèn luyện, phấn đấu vươn lên.

-       Khó khăn: Nguồn nhân lực chưa đủ về số lượng và chất lượng, trong năm một số BS và điều dưỡng lâu năm xin nghỉ việc, nghỉ chế độ gây thiếu hụt cục bộ, nhất là phẫu thuật viên phaco và BS chuyên sâu trong một số lĩnh vực. Cơ sở vật chất không đủ diện tích, xuống cấp trầm trọng. Máy móc, trang thiết bị thiếu về số lượng, lạc hậu và không đồng bộ, hư hỏng thường xuyên, việc bảo trì và tìm kiếm vật tư thay thế khó khăn. Một số bất cập trong mua sắm đấu thầu, thanh quyết toán BHYT, giá viện phí bất hợp lý ... Đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong năm 2021 và đầu năm 2022 đã làm giảm nguồn thu, tăng nguồn chi, đứt gẫy các chuỗi cung ứng thuốc men, vật tư y tế, hóa chất ... gây những khó khăn lớn cho hoạt động của đơn vị.  

     II.          TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 1. 1.      Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, cải cách hành chính, xây dựng cơ quan.

-       Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các vị trí quản lý khoa phòng, điều động, luân chuyển vị trí công tác, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và thực hiện các chế độ BHYT, BHXH, BH nghề nghiệp đúng quy định.

-       Đã ban hành nhiều nội qui, qui chế, qui định của cơ quan v.v… nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và gắn quyền lợi của mỗi cá nhân với tập thể. Các hội đồng chuyên môn tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện trong công tác chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động hiệu quả.

-       Thực hiện việc theo dõi sát ngày giờ công và quản lý nhân lực chặt chẽ, giảm đáng kể việc đi trễ về sớm. Triển khai phần mềm quản lý văn bản, bộ phận một cửa hoạt động hiệu quả, giảm thời gian chờ đợi và các phiền hà trong các hoạt động hành chính.

-       Thực hiện ký hợp đồng với công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác an ninh trật tự. Tập huấn và tăng cường công tác phòng chống cháy nổ; Kiện toàn đội cấp cứu ngoại viện, tham gia tập huấn công tác dân quân tự vệ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

-       Sửa chữa cải tạo khuôn viên bệnh viện và nhiều hạng mục khác, tạo cảnh quan sạch đẹp, cải thiện không gian làm việc và điều kiện phục vụ bệnh nhân, đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển chuyên môn của bệnh viện. 

-       Tăng cường công tác đào tạo, cử nhân viên học các lớp dài hạn như: Chuyên khoa I Nhãn khoa, định hướng chuyên khoa mắt, Thạc sỹ ĐD, Cử nhân ĐD, DS ĐH. Cử nhân viên học các lớp ngắn hạn như: Bồi dưỡng Bác sỹ Chính, Chuyên viên Chính, Lớp tầm soát bệnh lý võng mạc tăng sinh và Kỹ thuật tiêm nội nhãn, Glaucoma, nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ công tác xã hội, nghiệp vụ kế toán viên, kỹ năng giao tiếp ứng xử, hỗ trợ người bệnh, lập HSSK điện tử, quản lý chất thải y tế, nội ngoại kiểm và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm. v.v.

-       Cử hơn 20 lượt BS, ĐD, KTV tham dự các hội thảo, đào tạo liên tục trong và ngoài nước theo các chuyên đề: Glaucoma, Dịch kính – Võng mạc, kết giác mạc, lệ bộ và nhãn nhi. Thực hiện hơn 10 lớp đào tạo, tập huấn tại Bệnh viên cho hơn 200 lượt CBVC tham gia với các chuyên đề về quản lý chất lượng, chọn vấn đề ưu tiên, xây dựng đề án cải tiến, phòng chống nhiễm khuẩn, phòng chống dịch covid, dược lâm sàng và thông tin thuốc, qui chế dân chủ, giao tiếp ứng xử, chăm sóc khách hàng v.v. Tổ chức nhiều buổi sinh hoạt khoa học, sinh hoạt chuyên môn cho nhân viên.

-       Trong năm bệnh viện đã tổ chức đào tạo tại chỗ cho đội ngũ bác sỹ thông qua hình thức báo cáo chuyên đề, kết quả đã có hơn 20 chuyên đề được báo cáo giúp củng cố và nâng cao kiến thức cho đội ngũ Bác sỹ của BV. Đặc biệt đã phối hợp với BV Mắt TP HCM đổ chức khóa đào tạo phẫu thuật viên Phaco cho 3 bác sỹ dưới hình thức thuê chuyên gia phối hợp với đề án 1816

 1. 2.      Công tác khám và điều trị.

-       Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn được giao nhìn chung giảm so với các năm, đặc biệt số bệnh nhân đến khám, nằm điều trị nội trú và phẫu thuật đều giảm. Lý do: Thực hiện các quy định phòng chống dịchtheo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác trong một giai đoạn ngắn quý III/2022, do chậm gói thầu thủy tinh thể nhân tạo, gây thiếu hụt cục bộ, kéo theo giảm số lượng bệnh nhân khám, điều trị nội trú và phẫu thuật.

Bảng 1: Các số liệu chuyên môn năm 2022

NỘI DUNG

Đơn vị tính

KH 2022

TH 2022

Đạt % kế hoạch

So với

2021

II. Khám và điều trị

 

 

 

 

 

1. TS lần khám bệnh nội viện

Lần

72.000

75233

104.49%

Tăng (57.123)

2. TS bệnh nhân điều trị nội trú

Người

5.400

5319

98.5%

Tăng  (4230)

3. TS ngày điều trị nội trú

Ngày

13.800

11665

84.53%

Tăng (9149)

4. Công suất sử dụng giường bệnh

%

60%

35.26%

58.76%

Tăng (25.23%)

5. Số ngày điều trị trung bình

Ngày

2.5

2.25

90%

Giảm(2.53)

6. TS lần phẫu thuật

Lần

4.200

3450

82.14%

Tăng (3.417)

7. TS lần thủ thuật

Lần

30.000

48361

161.2%

Tăng (35.233)

8. TS khám tật khúc xạ

Lần

 

6699   

 

Tăng (5.343)

9. TS bệnh nhân tử vong

Người

0

0

 

 

 1. TS bệnh nhân chuyển viện

Người

 

1522 

 

Tăng (1.002)

III. Cận lâm sàng

 

 

 

 

 

 1. Xét nghiệm các loại

Lần

28.000

21219

75.78%

Tăng (18.013)

 1. TS lần đo ECG

Lần

4.200

5016

119.43%

Tăng (4.141)

 1. TS lần siêu âm mắt

Lần

4.200

4776

113.71%

Tăng (4.035)

 1. TS lần chụp OCT

Lần

 

3686

 

 

 1. TS lần chụp hình màu đáy mắt

Lần

 

213

 

 

IV. Khoa thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện

%

100

100

 

 

-       Phân tích các đối tượng được phẫu thuật tại Bệnh viện cũng cho thấy năm 2022 bệnh nhân thuộc diện BHYT 95,84%, chỉ có 4,16% bệnh nhân thuộc diện thu phí.  Trong số BN được Phẫu thuật có 2.096 ca đục thuỷ tinh thể, chiếm 60,75%, giảm hơn 1.000 ca so với các năm trước, Nguyên nhân do chậm gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo, vật tư y tế và hóa chất. Từ đầu tháng 11/2022 số lượng bệnh nhân phẫu thuật đục thủy tinh thể đã tăng trở lại do đã cung ứng đủ TTT nhân tạo.

-       Trong năm bệnh viện đã triển khai 4 kỹ thuật lâm sàng mới, gồm: (1) Phẫu thuật mở rộng điểm lệ; (2) Khám bệnh võng mạc trẻ để non (ROP); (3) Chụp cắt lớp đứng và ngang qua gai thị để xác định chẩn đoán bệnh Glaucoma; (4) Đo nhãn áp bằng nhãn áp kế Golmann. Đặc biệt các trang thiết bị mới được đầu tư như Sinh hiển vi khám bệnh có kết hợp hệ thống Camera, máy chụp cắt lớp OCT, Máy chụp đáy mắt, Máy Laser YAG, Laser quang đông, máy Phaco và kính hiển vi phẫu thuật được khai thác sử dụng rất hiệu quả để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hạn chế bệnh nhân phải chuyển tuyến.

 1. 3.      Công tác điều dưỡng:

-       Trong năm đã được tăng cường và phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của điểu dưỡng trong toàn bệnh viện, đóng góp tích cực vào thành công chung của bệnh viện. Thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, giao tiếp ứng xử, chăm sóc khách hàng, KSNK.  Định kỳ tổ chức buổi học tập các chuyên đề: an toàn NB, chương trình truyền thông và giáo dục sức khỏe, chăm sóc NBTD, 5S…

-       Xây dựng tiêu chí đặc thù cho điều dưỡng  như: chỉ số truyền thông giáo dục sức khỏe, chất lượng ghi chép hồ sơ chăm sóc, phòng té ngã cho NB…  Xây dựng “Sổ tay truyền thông – GDSK”  chăm sóc khách hàng tại các khoa lâm sàng, xây dựng 10 chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cho điều dưỡng, tích cực tham gia NCKH của BV

-       Phối hợp các phòng ban liên quan Kiểm tra giám sát định kỳ và đột xuất theo quy định các hoạt động BV: quy chế bệnh viện, chất lượng  hồ sơ bệnh án, công tác  chuyên môn, hoạt động chăm sóc người bệnh toàn diện, an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn,vệ sinh bệnh viện

-       Tổ chức sinh hoạt Hội đồng BN hàng tuần tại khoa, bệnh viện tổ chức lần/ tháng: hướng dẫn nội quy - quy định khoa phòng/BV, tuyên truyền giáo dục sức khỏe /phòng bệnh, phát phiếu thăm dò sự hài lòng NB 1 tháng lần kết quả: nội trú/ngoại trú độ hài lòng đạt > 99%.

 1. 4.      Công tác quản lý chất lượng và CNTT:

-       Xây dựng và thực hiện 10 chỉ số chất lượng bệnh viện chuyên khoa mắt theo Quyết định số 5066/QĐ-BYT. Triển khai 3 chỉ số chất lượng theo quyết định 7328/ QĐ – BYT về việc hướng dẫn chuẩn chất lượng và phẫu thuật đục TTT. Triển khai thêm 3 chỉ số do bệnh viện tự xây dựng thêm nhằm cải tiến chất lượng bệnh viện, triển khai hiệu quả công tác quản lý chất lượng và an toàn người bệnh, duy trì chương trình thực hành 5S tại các khoa phòng, tích cực triển khai phần mềm báo cáo sự cố phân tích tìm nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục để cải tiến công tác phục vụ và tăng độ hài lòng của người bệnh

-       Tiếp tực thuê và sử dụng hiệu quả Phần mềm “BỆNH VIỆN THÔNG MINH – HIS” gồm 12 phân hệ, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý và khám chữa bệnh. Chữ ký số đã được cài đặt, chờ xin cấp phép để sử dụng tại bệnh viện hướng tới thực hiện bệnh án điện tử.

-       Kết quả chấm điểm theo 83 tiêu chí năm 2022 bệnh viện tự chấm đạt 3.8 điểm (năm 2021 đạt 3,8 điềm), xếp loại khá.

-       Độ hài lòng bệnh nhân nội trú đạt 99,5%, ngoại trú 99,6%, nhân viên y tế 99,7%.

 1. 5.      Công tác phòng chống dịch Covid-19

-         Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch thường xuyên cập nhật các văn bản mới nhất để triển khai tại đơn vị. luôn chuẩn bị các nguồn lự để ung phó trong mọi tình huống phát sinh của dịch bệnh

-         Trong năm tổ chức hơn 10 buổi tập huấn cho nhân viên về các quy trình phòng chống dịch, chẩn đoán và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp, mặc phương tiện phòng hộ, lấy mẫu bệnh phẩm, vệ sinh tay, quy trình vệ sinh, khử khuẩn, quy trình phân luồng người bệnh, hệ thống phân luồng người đi khám…

-         Thực hiện công tác truyền thông PC dịch như: làm poster, bảng phân luồng, dán các quy định về công tác phòng chống dịch tại các khoa phòng, phát thông tin về phòng chống chống dịch hàng ngày trên hệ thống loa nội bộ, các buổi họp hội đồng người bệnh đều đưa vào các nội dung về công tác phòng chống dịch Covid

-         Về cơ sở vật chất và trang thiết bị: Bệnh viện bố trí đầy đủ các khu vực phân luồng, buồng khám sàng lọc, khu cách ly theo quy định. Trang bị đầy dủ cơ số về TTB, thuốc men phương tiện phòng hộ cho nhân viên y tế khi làm nhiệm vụ. Phân công nhân viên tham gia hoạt động PC dịch chung của toàn ngành, cụ thể có 12 lượt BS/ĐD tham gia trực khu cách ly và khu điều trị;

-         Kết quả đánh giá đạt 146/163 điểm, tỷ lệ 89%,  được đánh giá  xếp loại là Bệnh viện an toàn phòng chống COVID và các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp.

 1. 6.      Công tác chỉ đạo tuyến và phòng chống mù loà tại cộng đồng

-         Trong năm 2022 đã tổ chức hơn 20 đợt tư vấn, khám sàng lọc, chăm sóc mắt cộng đồng cho 8/8 Hyện, TP, TX trên địa bàn Tỉnh.

Bảng 2: Số liệu cụ thể bệnh nhân mổ Đục TTT, Mộng, Quặm theo địa phương

Huyện – Thị

Kết quả 2022

Chỉ tiêu

Số thực hiện

Đạt tỷ lệ %

Vũng Tàu

680

659

96.91%

TP Bà Rịa

480

367

76.46%

Châu Đức

590

334

56.61%

TX.Phú Mỹ

440

386

87.72%

Long Điền

480

358

74.58%

Đất Đỏ

350

243

69.43%

Xuyên Mộc

620

551

88.87%

Côn Đảo

 

7

 

Ngoài tỉnh

 

141

 

Cộng

3640

3046

83.68% 

-       Tiếp tục thực hiện dự án “Chăm sóc mắt trẻ em tỉnh BR-VT” do Tổng công ty khí và Hợp doanh Đường ống khí Nam Côn Sơn và BHVI tài trợ. Trong quý II năm 2022 Đã khám sàng lọc thị lực cho hơn 5000 học sinh và tặng hơn 500 cặp kính đeo mắt cho học sinh nghèo, với số tiền hơn 300 triệu đồng.

-       Quý IV năm 2022 Bệnh viện Mắt với nguồn tài trợ từ tập đoàn SCG, đã tổ chức tư vấn, khám sàng lọc và phẫu thuật cho gần 100 bệnh nhân đục thủy tinh thể thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại 3 xã Long Sơn-TP Vũng Tàu, Tân Hòa, Phước Hòa-TX Phú Mỹ với số tiền hôn 1 tỷ đồng.

 1. 7.   Công tác khoa học kỹ thuật và hợp tác quốc tế:

-       Về công tác NCKH và sáng kiến cải tiến: Năm 2022 triển khai thực hiện 02 đề tài sáng kiến cải tiến và 14 công trình nghiên cứu khoa học. Đã có 2 sáng kiến và 11 đề tài NCKH được nghiệm thu cấp cơ sở. Có 5 bài báo cáo khoa học và chuyên đề được mời báo cáo tại các hội nghị, hội thảo các tỉnh bạn, đơn vị bạn khu vực phía nam và toàn quốc. Trong năm có 1 sáng kiến của bệnh viện đã được Hội đồng sáng kiến tỉnh BR-VT công nhận có phạm vi ảnh hưởng và ứng dụng toàn quốc

-       Tại bệnh viện Bệnh viện đã thực hiện hơn 25 buổi sinh hoạt chuyên đề khoa học, bình bệnh án, toa thuốc cho các BS và cán bộ chuyên môn với các chủ đề phong phú như: Tổng quan về kháng sinh trong nhãn khoa, Khô mắt, Bệnh lý võng mạc tiểu đường, dinh dưỡng trong nhãn khoa, Glaucoma, chẩn đoán hình ảnh v.v.

-       Về công tác Hợp tác quốc tế: Năm 2022 Bệnh viện đã thực hiện 4 dự án quốc tế: 2 dự án phối hợp với viện thị giác BHVI (Úc), 1 dự án phối hợp với tổ chức LabSD (Hàn quốc) và 1 dự án chăm sóc mắt phối hợp với tập đoàn SCG (Thái Lan)

-       Trong năm BS Giám đốc BV đã được Hiệp hội Nhãn khoa Châu Á – Thái Bình Dương xét trao giải thưởng cao quý “ Cống hiến xuất sắc về phòng chống mù lòa Châu Á – Thái Bình Dương năm 2023”

 1. 8.      Phòng bệnh và tuyên truyền giáo dục sức khoẻ:

-       Triển khai tiêm vac xin cúm mùa và tiêm vac xin mũi 4 phòng COVID 19 cho 100% nhân viên. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho 100% , Test nhanh Covide cho CBVC định kỳ hàng tuần đảm bảo sức khỏe cho nhân viên và phòng chống dịch. .

-        Thực hiện công tác truyền thông tại đơn vị theo hướng dẫn của TTTTGDSK. Cử nhân viên tham dự lớp kỹ năng truyền thông và tổ chức tập huấn kỹ năng GDTT cho toàn thể nhân viên.

-         Đã xây dựng các hộp truyền thông và Website BVM, đăng tải những bài viết, hình ảnh giáo dục sức khỏe, nội quy, thông báo. Phát hàng ngàn tờ rơi lời dặn người bệnh sau phẫu thuật các bệnh về mắt. Phối hợp GDSK các bệnh về mắt, hướng dẫn chế độ ăn bệnh lý trong các buổi họp Hội đồng người bệnh. Phát thông tin truyền thông giáo dục sức khỏe trên hệ thống loa nội bộ hàng ngày.

-       Tổ chức thành công tuần lễ Glaucoma thế giới, với các hoạt động Hội thảo khoa học, khám sàng lọc tầm soát bệnh Glaucoma cho hơn 300 người, tổ chức meeting hưởng ứng ngày thị giác thế giới với hơn 200 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến.

-       Tổ chức thành công mít tinh hưởng ứng ngày thị giác thế giới với sự tham gia của hàng trăm người là CB, nhân viên y tế, các ban ngành và người bệnh để tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏ. Trong năm đã thực hiện 6 chương trình truyền thông về các bệnh mắt trên truyền hình quốc hội, đài phát thanh truyền hình tỉnh, báo BR-VT, báo thông tấn xã Việt nam, các báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội.

 1. 9.      Công tác dược và TTB y tế, hội đồng thuốc và điều trị:

-       Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ y tế về cung ứng, sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Phát huy vai trò hội đồng thuốc, hội đồng giám sát kê toa, đơn vị thông tin thuốc, tổ dược lâm sàng, sinh hoạt đều đặn hàng quý. Tổ chức định kỳ hàng tháng việc bình bệnh án, bình toa thuốc để nâng cao chất lượng điều trị và kịp thời phát hiện điều chỉnh những thiếu sót trong chuyên môn. Quản lý, kiểm tra giám sát việc sử dụng thuốc - VTYT - Hóa chất tại các khoa phòng. Thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

-       Thực hiện đúng quy định công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế theo quy định của pháp luật. Thực hiện đúng chế độ kiểm kê, báo cáo tồn kho thuốc độc A-B, theo chỉ thị 05. Thường xuyên rà soát, thống kê đảm bảo chất lượng thuốc đến người bệnh. Hết sức tích cực thực hiện các gói thầu vật tư y tế hóa chất để đáp ứng chuyên môn. Trong năm BV không xảy ra tình trạng thiếu thuốc. Có một giai đoạn ngắn do khó khăn trong việc đấu thầu nên khăn hiếm TTT nhân tạo, đơn vị đã kịp thời khắc phục, không ảnh hưởng đến việc phục vụ người bệnh.

-       Thực hiện công tác bảo trì sửa chữa, thay thế các dụng cụ y tế khi có đề xuất của các khoa phòng, đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn. Thực hiện hiệu quả việc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo Thông tư số 08 của Bộ Y tế và Quyết định 618/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Thực hiện công tác thanh lý các trang thiết bị y tế hết thời gian khấu hao, hỏng hóc nặng, chi phí sửa chữa cao không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Dự trù danh mục đầu tư máy móc, thiết bị chuyên dùng cho đề án Bệnh viện Mắt. 

-       Áp dụng phần mềm eq.dr5.vn trong quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Mắt. Qua đó giúp theo dõi tình trạng hoạt động của các trang thiết bị hiệu quả, có hướng xử lý kịp thời không để ảnh hưởng đến công tác chuyên môn tại đơn vị.

-       Nhà thuốc bệnh viện Mắt theo tiêu chuẩn GPP hoạt động thường xuyên: đảm bảo cung ứng đủ thuốc kịp thời cho bệnh nhân nội ngoại trú, tổ chức hoạt động theo đúng các quy định hiện hành.

10. Công tác triển khai quyết định 2151 và xanh sạch đẹp

-       Kiện toàn Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện đổi mới phong cách, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên và Phòng Công tác xã hội, duy trì hoạt động đội thanh niên tình nguyện tiếp sức người bệnh.

-       Tổ chức ký kết và thực hiện cam kết đổi mới phong cách, tổ chức 2 lớp học tập 5S và tập huấn về giao tiếp ứng xử chăm sóc khách hàng “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, xây dựng cơ sở y tế Xanh, Sạch, Đẹp. Tổ chức ký kết thực hiện cam kết giảm thiểu chất nhựa giữa BGĐ với trưởng khoa phòng, trưởng khoa phòng ký kết với nhân viên.

-       Thực hiện 5 hòm thư góp ý, duy trì hoạt động đường dây nóng, mở sổ sách theo dõi các phản ánh của người dân và cách giải quyết khi có sự việc. Duy trì sinh hoạt hội đồng người bệnh tại các khoa lâm sàng vào chiều thứ 5 hàng tuần để lấy ý kiến của BN và thân nhân khi nằm điều trị nội trú. Trong năm tiếp nhận 04 thư góp ý qua hộp thư góp ý: khen ngợi tinh thần thái độ phục vụ của BS, ĐD.  

-              Chấm điểm Triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo Kế hoạch số 1205/KH-BYT đạt 97/100 điểm, xây dựng và triển khai thực hiện cơ sở y tế Xanh, Sạch, Đẹp theo Quyết định 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 tổng điểm là 83.1 đạt loại Tốt

11. Quản lý kinh tế y tế và nâng cao đời sống CBVC:

-       Thực hiện hiệu quả việc tự chủ tài chính đúng theo quy định. Triển khai các biện pháp tiết kiệm. Thực hiện các chế độ của người lao động như BHYT, BHXH, BH nghề nghiệp, thai sản, ốm đau, v.v.

-       Đã triển khai thực hiện chế độ phụ cấp theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg và Thông tư 50 của BYT. Tuy nhiên do giá viện phí và quy định về bồi dưỡng phẫu thuật thủ thuật của nhiều kỹ thuật chưa phù hợp nên Bệnh viện đã tổ chức họp thống nhất và ban hành qui định điều tiết phụ cấp phẫu thuật thủ thuật trong đơn vị.

-       Công tác thu chi năm 2022 (tính từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2022). Do ảnh hưởng dịch covid-19 kéo dài, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện giảm và những bất cập trong mua sắm đấu thầu sau Covid đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu KCB của đơn vị. Cụ thể:

 • Thu sự nghiệp: 33,334 tỷ đồng (nhiều hơn năm 2021 : 1.213 tỷ đồng).   
 • Số chi: 32,703 tỷ đồng
 • Chênh lệch thu-chi thường xuyên: 630,7 triệu đồng
 • Chi thu nhập tăng thêm 1,286 tỷ
 • Thu nhập tăng thêm bình quân đầu người năm 2022 là 975.000đ/người/tháng (năm 2021 là 1.602.000 đ)

12. Công tác Đảng, đoàn thể và tổ chức phong trào thi đua.

-       Chi bộ có 28 Đảng viên, trong năm đã kết nạp 1 đảng viên mới, Đăng ký 4 quần chúng học đối tượng đảng, đang làm hồ sơ đề nghị kết nạp cho 4 quần chúng. Đã duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, họp chi ủy và BGĐ định kỳ theo điều lệ. Duy trì sinh hoạt chính trị chào cờ đầu tuần trong toàn bệnh viện. Tổ chức quán triệt và triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị  về việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Dựa vào chủ đề học tập hàng năm, chi bộ đã xây dựng kế hoạch và phân công thành viên trong chi ủy phụ trách triển khai. Kiểm điểm đánh giá cuối năm 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

-       Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, tổ chức tốt các phong trào thi đua và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC như: Kỷ niệm ngày truyền thống của ngành 27/2, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ;. Đặc biệt đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua như giải nhất hội thao toàn ngành, vượt 110% chỉ tiêu hiến máu tình nguyện. Được công nhận CĐCS vững mạnh xuất sắc, được đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen chuyên đề văn thể mỹ. 

-       Đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động tích cực sôi nổi và hưởng ứng các hoạt động của đoàn cấp trên như hưởng ứng phong trào thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng, tham gia các hoạt động từ thiện, giao lưu. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi như giã ngoại, đêm hội trăng rằm…..vv. Tổ chức các công trình, phần việc thanh niên như thùng từ thiện, chăm sóc cây xanh, đảm bảo vệ sinh khuôn viên bệnh viện, khu vực giữ xe máy bệnh viện v.v.

-      Kết quả bình xét thi đua cuối năm 2022 có 16 tập thể, 85 cá nhân đạt lao động tiên tiến, 12 cá nhân chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 CSTĐ cấp tỉnh, 02 cá nhân đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen, 5 tập thể và 14 cá nhân đề nghị tặng Giấy khen Sở y tế.

  III.          ĐÁNH GIÁ CHUNG

 1. 1.      Những ưu điểm nổi bật:

-       Xây dựng được mối quan hệ làm việc chặt chẽ, nhịp nhàng và hiệu quả giữa Chi bộ, chính quyền, đoàn thể. Triển khai tốt công tác dân chủ nội bộ, phát huy được mọi khả năng và nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Có sự đoàn kết, nhất trí cao trong đơn vị, tuyệt đại đa số CBCC nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết.

-       Đã triển khai tương đối đầy đủ những nội dung theo chức năng  nhiệm vụ của đơn vị. Đặc biệt hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, không để xảy ra sai sót, tai biến đáng tiếc do thiếu tinh thần trách nhiệm, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người bệnh. Triển khai nhiều kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng mới để phục vụ nhu cầu người bệnh. Thực hiện tốt công tác đổi mới phong cách, y đức, giao tiếp ứng xử, không để xảy ra tiêu cực trong khám chữa bệnh, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, độ hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế. 

-       Hoàn thành tốt công tác chỉ đạo tuyến và đề án 1816, đặc biệt công tác PCML, cận thị học đường, công tác giáo dục truyền thông, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt là đơn vị dẫn đầu toàn ngành trong công tác NCKH và công tác QLCL bệnh viện.

-       Tranh thủ được sự hỗ trợ, phối hợp từ nhiều nguồn, nhiều đơn vị để thực hiện nhiệm vụ và phát triển, đặc biệt là công tác hợp tác quốc tế, công tác từ thiện xã hội trong việc triển khai chăm sóc mắt cộng đồng.

-       Chủ động được nguồn kinh phí khi thực hiện tự chủ tài chính. Quản lý và khai thác sử dụng tốt các nguồn kinh phí, tăng cường công tác tiết kiệm, ổn định đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập cho CBCC.

 1. 2.      Những khó khăn, tồn tại:

-       Trong năm có một số y bác sỹ nghỉ việc, đặc biệt tại các vị trí chủ chốt, là phẫu thuật viên chính, là chuyên viên gây mê hồi sức gây khó khăn cho đơn vị. Còn thiếu nhân sự bác sỹ có tay nghề chuyên môn cao ở các chuyên khoa sâu như đáy mắt, mắt trẻ em, chấn thương, khúc xạ v.v.

-       Việc Bộ Y tế ban hành một số văn bản mới đã dẫn đến công tác cấp chứng chỉ hành nghề cho BS gặp rất nhiều khó khăn, Bệnh viện chưa có giải pháp để bổ sung nguồn nhân lực BS đạt chuẩn. Trong khi các yêu cầu về thanh quyết toán  BHYT ngày càng khó khăn và chặt chẽ. Mặt khác yêu cầu về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, triển khai các chương trình y tế mục tiêu như khám người cao tuổi, khám sức khỏe hpọc đường ... đều đòi hỏi có BS chuyên khoa, dẫn đến các địa phương đều có nmhu cầu Bệnh viện tăng cường, biệt phái BS chuyên klhao mắt

-       Việc tổ chức các hoạt động cộng đồng ngày càng đòi hỏi phải đầu tư nhiều về thời gian và kinh phí, và các quy định thủ tục theo quy định hiện hành. Trong tình hình tự chủ kinh phí cũng gây khó khăn cho đơn vị trong việc cân đối kinh phí của các hoạt động thường xuyên khác. Mặt khác các hoạt động PCML chưa được Sở Y tế đưa vào thành các chỉ tiêu chính thức trong hoạt động của ngành y tế, nên các đơn vị triển khai không đồng đều, một số ít đơn vị chưa thực sự quan tâm phối hợp.

-       Việc thanh quyết toán kinh phí và xuất toán của cơ quan BHXH nhiều nội dung chưa thực sự hợp lý, còn rất nhiều bất cập, gây khó khăn cho đơn vị khiu triển khai các hoạt động chuyên môn, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu và đời sống CBVC.

-       Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh tại cộng đồng, khúc xạ học đường gặp nhiều khó khăn, số lượng bệnh nhân khám, phẫu thuật giảm sâu làm giảm nguồn kinh phí ảnh hưởng đến hoạt động của BV và thu nhập của nhân viên.

 

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2023

      Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, căn cứ theo tình hình cơ sở vật chất trang thiết bị và nguồn lực hiện có, đồng thời căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2022. BVM xây dựng phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

             I.            PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

 1. 1.      Về công tác tổ chức xây dựng bộ máy.

-       Điều chỉnh bổ sung đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022 - 2024 để đáp ứng nhu cầu phục vụ chuyên môn. Thực hiện công tác tuyển dụng biên chế đủ số lượng theo vị trí việc làm.

-       Thực hiện công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, chức danh quản lý còn thiếu. Xắp xếp cập nhật công tác quy hoạch để tạo nguồn. Xây dựng các nhân tố điển hình để đẩy mạnh phong trào thi đua.

-       Tăng cường công tác đào tạo, tập trung cho đào tạo chuyên môn để nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó xắp xếp để cử đi đào tạo chính trị để đạt chuẩn khi được xem xét bổ nhiệm.

-       Thực hiện tốt quy chế dân chủ, các chế độ quyền lợi CBCC đúng quy định. Tăng cường việc thực hành tiết kiệm điện nước, VPP, ấn phẩm, thuốc men.

-       Trình Sở Y tế phê duyệt kế hoạch lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động. chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận bệnh viện mới.

-       Duy trì việc ký hợp đồng với công ty bảo vệ chuyên nghiệp để thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong BV.

 

 1. 2.      Về công tác chuyên môn năm 2023

-       Bệnh viện xây dựng chỉ tiêu chuyên môn phù hợp với quy mô 100 giường, các chỉ tiêu được xây dựng trong năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả các kỹ thuật đã được triển khai năm 2022 và thời gian trước đó.

-       Triển khai một số kỹ thuật mới như phẫu thuật lệ đạo, khám ROP, phẫu thuật mắt nhi v.v. Tiếp tục triển khai thêm đề án thuê chuyên gia các kỹ thuật phẫu thuật đục thủy tinh thể, dịch kính võng mạc cơ bản, phẫu thuật lé, thẩm mỹ v.v. Bước đầu thực hiện các phẫu thuật có gây mê phục vụ bệnh nhân.

-       Tăng cường công tác tự đào tạo và đào tạo nâng cao, phấn đấu hết năm 2023 sẽ phát triển thêm ít nhất 4 phẫu thuật viên Phaco, một ê kíp triển khai phẫu thuật dịch kính võng mạc, đào tạo thêm và đào tạo nâng cao 2 BS về Glaucom, xây dựng Ê kíp khám võng mạc trẻ đẻ non, tăng cường các phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, chủ động triển khai công tác gây mê hồi sức đặc biệt là gây mê nhi … Triển khai thêm một số xét nghiệm huyết học, sinh hóa, vi sinh, làm kháng sinh đồ và các test nhanh miễn dịch phục vụ chuyên môn. Thực hiện tốt công tác nội kiểm và ngoại kiểm tại phòng xét nghiệm.  

-       Tiếp tục triển khai các hoạt động quản lý chất lượng. Tiếp tục thực hiện đo lường bộ 10 chỉ số chất lượng của các cơ sở nhãn khoa. Rà soát việc xây dựng bổ sung các quy trình và phác đồ chuyên môn, biên soạn ít nhất 10 quy trình thực hành chuẩn.

-       Thục hiện ít nhất 3 đề án cải tiến chất lượng. Tiến hành đo lường thời gian chờ đợi khám, đo lường độ hài lòng và nhu cầu cung ứng các dịch vụ xã hội hoá nội và ngoại trú để đáp ứng một cách phù hợp nhu cầu người bệnh.

-       Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong BV, thường xuyên cập nhật và triển khai các hướng dẫn mới của Bộ y tế, đảm bảo thích ứng an toàn và phát triển các hoạt động chuyên môn của BV. Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch ngoài cộng đồng, các cơ sở điều trị theo sự phân công của Sở y tế.

 1. 3.      Công tác chỉ đạo tuyến và phòng chống mù lòa.

-       Xây dựng kế hoạch phòng chống mù lòa giai đoạn 2023 - 2025 tầm nhìn 2030, trình SYT và BCĐ PCML tỉnh phê duyệt. Tiếp tục triển khai kế hoạch chỉ đạo tuyến, PCML và CSM học đường 2023 phù hợp với tình hình dịch dịch bệnh Covid-19.

-       Tiếp tục thực hiện tốt công tác PCML theo chỉ tiêu kế hoạch, phấn đấu đạt 3.000 ca đục TTT vào năm 2023, 800 ca mộng, quặm và Laser bao sau. 500 ca tiêm nội nhãn điều trị các bệnh đáy mắt.

-       Tiếp tục triển khai mô hình chăm sóc mắt toàn diện trên địa bàn tỉnh, dự kiến mỗi huyện thành phố sẽ triển khai ít nhất ở 3 xã phường thị ntrấn. Phối hợp với Hội người cao tuổi và Hội cựu chiến binh tỉnh, tổ chức các buổi khám tư vấn và phẫu thuật cho các hội viên.

-       Tiếp tục phối hợp với các đối tác thực hiện chương trình cận thị học đường. Vận động kinh phí để tổ chức khám ít nhất 500 hoạc sinh và cấp tặng ít nhất 200 cặp kính đeo mắt cho học sinh nghèo. Phát động phong trào hưởng ứng ngày Glaucoma và ngày thị giác thế giới 2023.

-       Duy trình hoạt động BS của BVM phụ trách và đỡ đầu công tác chăm sóc mắt cộng đồng và xây dựng mạng lưới chăm sóc mắt cơ sở cho các huyện thị. Đảm bảo  hoàn thiện mạng lưới chăm sóc mắt cơ sở trong tỉnh và hoạt động thường xuyên.

Bảng 3: Phân bổ chỉ tiêu PCML 2023

HUYỆN

CẢ NĂM 2023

TỔNG

ĐỤC TTT

MỘNG, QUẶM, LASER

TP. Vũng Tàu

560

150

710

TP Bà Rịa

400

100

500

Châu Đức

510

100

610

Phú Mỹ

360

100

460

Long Điền

400

100

500

Đất Đỏ

270

100

370

Xuyên Mộc

500

150

650

Côn Đảo

Sẽ tổ chức một đợt khám và mổ riêng

Tổng

3.000

800

3.800

 1. 4.      Dược và trang thiết bị y tế:

-       Tổ chức cung ứng thuốc vật tư y tế kịp thời, đúng qui định. Chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm, không để tình trang bệnh nhân phải chờ thuốc, chờ vật tư.  Bảo quản thuốc đúng qui trình, sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

-       Tăng cường hoạt động hội đồng thuốc và điều trị, đơn vị thông tin thuốc và công tác dược lâm sàng. Tiếp tục quản lý tốt hoạt động của nhà thuốc để phục vụ bệnh nhân.

-       Tiếp nhận và khai thác hiệu quả các TTB được đầu tư trong năm 2023, thực hiện quản lý bảo trì TTB đúng qui định. Tiếnhành rà soát định mức để mua sắm bổ sung thay thế và thanh lý trang thiết bị theo quy định.

 1. 5.      NCKH và hợp tác quốc tế  và công nghệ thông tin:

-       Đăng ký và thực hiện 01 đề tài cấp tỉnh và ít nhất 10 đề tài NCKH cấp cơ sở. Có it nhất 1 bài báo cáo tại các hội nghị khoa học trên các diễn đàn khoa học khu vực hoặc toàn quốc.

-       Cán bộ chủ chốt gồm trưởng phó khoa phòng, ĐD trưởng bắt buộc phải thực hiện ít nhất 1 đề tài hoặc sáng kiến, giải pháp mới

-       Tiếp tục hợp tác với với các tổ chức phi chính phủ để triển khai các hoạt động chăm sóc mắt cộng đồng, chăm sóc tật khúc xạ, tìm kiếm các đối tác khác để tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm sóc mắt cộng đồng

-       Sớm triển khai hoàn chỉnh bệnh án điện tử tại tất cả các khoa lâm sàng. Tăng cường hiệu quả truyền thông và sử dụng tiện ích, giảm chi phí thời gian và vật chất qua việc sử dụng Website của bệnh viện và phần mềm quản lý văn bản.

 1. 6.      Công tác khác

-       Phân tích và quản lý chặt chẽ công tác tài chính bệnh viện, đảm bảo nguồn thu và chi một cách ổn định, điều tiết linh hoạt và phù hợp cho từng nhóm mục tiêu trên cơ sở quy định của pháp luật, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chuyên môn và nâng cao đời sống người lao động

-       Tổ chức tốt các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC, tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên phát động. Tổ chức 01 chuyến tham quan du lịch cho CBCC.

         II.            MỤC TIÊU ƯU TIÊN NĂM 2023

 1. Triển khai các hoạt động với qui mô 100 giường bệnh, theo chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện. Xây dựng đề án vị trí việc làm, tuyển dụng nhân lực
 2. Triển khai hiệu quả đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường cho công tác đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ CBVC đáp ứng nhu cầu  và nhiệm vụ mới. Đặc biệt triển khai gây mê và phẫu thuật mắt nhi. Đào tạo thêm  phẫu thuật viên Phaco; phẫu thuật viên dịch kính võng mạc để phát triển chuyên môn. Triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19
 3. Cải tiến và tăng cường các hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện theo tiêu chí của BYT. Áp dụng đo lường bộ chỉ số chất lượng tại cơ sở nhãn khoa. Triển khai lộ trình số hóa và bệnh án điện tử.
 4. Thực hiện tốt công tác tự chủ tài chính. Rà soát điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ. Xây dựng và triển khai các hoạt động xã hội hoá khám, điều trị theo yêu cầu.
 5. Xây dựng và trình phê duyệt chiến lược PCML 2023 – 2025, tầm nhìn 2030. Tiếp tục triển khai các dự án hợp tác quốc tế, duy trì và phát triển các hoạt động chăm sóc mắt cộng đồng và phòng chống mù lòa trong cộng đồng.

Để có thể hoàn thành được những kế hoạch nêu trên, ngoài việc nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và CBVC BV Mắt, rất cần sự quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện của Sở y tế và các ban ngành chức năng, sự phối kết hợp của các đơn vị trong và ngoài ngành, giúp cho BVM ngày càng phát triển để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân địa phương ngày một tốt hơn.

Back to Top