Bệnh viện mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Kỹ thuật cao - chất lượng cao - hiệu quả cao

Bảng giá danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám chữa bệnh theo thông tư 13/2019/TT-BYT tại Bệnh viện Mắt

Posted by beh on T2, 10/07/2019 - 11:34
Thứ hai, Tháng 10 7, 2019

      DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN TRONG KHÁM CHỮA BỆNH

                 THEO THÔNG  TƯ SỐ 13/2019/TT-BYT
              (Áp dụng từ ngày 20 tháng 08 năm 2019)

Back to Top